קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug6 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug5 שנים 11 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug9 שנים 4 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug8 שנים 35 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug7 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug7 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודמחקר שטח אשדוד (מול ארגונים פתוחnormalbug8 שנים 23 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010שיווק!פתוחnormalbug8 שנים 4 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהתאמות כספים לאור גניבת מחשפתוחcriticalbug5 שנים 13 שבועותמייקי
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
אירועי הגאווה 2012מפגש ראשון לקראת מצעד בחדרהפתוחnormalfeature5 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature6 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature4 שנים 33 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםרשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature3 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #