קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature3 שנים שבוע אחד
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature3 שנים 7 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 7 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה4 שנים 26 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature4 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature4 שנים 32 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 44 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה4 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature4 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature4 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature4 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature5 שנים 4 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature5 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #