קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 49 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature2 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 4 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 28 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 41 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה3 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature3 שנים 45 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature3 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature3 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature3 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature3 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature4 שנים שבוע אחדברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #