קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature5 שנים 49 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 3 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 28 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה7 שנים 40 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה7 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature7 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature7 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 5 ימיםברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #