קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature2 שנים 23 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature2 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 30 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 48 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature4 שנים 2 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature4 שנים 2 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature4 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature4 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature4 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature4 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 14 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה4 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature4 שנים 18 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature4 שנים 20 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature4 שנים 20 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature4 שנים 21 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature4 שנים 26 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #