קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature2 שנים שבוע אחד
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature2 שנים 7 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 8 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 26 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 32 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature3 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature3 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature3 שנים 43 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature3 שנים 43 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 45 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה3 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature3 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature3 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature3 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature3 שנים 51 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature3 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature4 שנים 5 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #