קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 6 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 13 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 25 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 29 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature9 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #