קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה6 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature6 שנים 28 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה6 שנים 40 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה6 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature6 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature6 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature6 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature7 שנים 6 ימיםברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature7 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #