קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature5 שנים 33 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 5 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 12 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה7 שנים 24 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature7 שנים 28 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature7 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature7 שנים 30 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature7 שנים 36 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature7 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #