קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature3 שנים 10 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature3 שנים 16 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה4 שנים 35 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature4 שנים 42 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature4 שנים 42 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature5 שנים 2 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature5 שנים 2 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature5 שנים 2 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature5 שנים 2 ימים
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה5 שנים 2 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה5 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature5 שנים 6 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature5 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature5 שנים 7 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature5 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature5 שנים 14 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature5 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #