קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 21 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature5 שנים 6 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה5 שנים 7 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature5 שנים 7 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature5 שנים 7 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature5 שנים 7 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature5 שנים 9 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #