הזמנה לאסיפה כללית לסיכום שנת 2015

ביום שני 31/10/2016 תערך אסיפה כללית לסיכום שנת 2015 בעמותת שישה צבעים. בפאב הסינקופה, כיאט 5 חיפה.

2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

השתתפו: דין אשכולי, רעות כהן, אדר אמסטרדם, יואב זריצקי, פאולה ברקוביץ.

נוהל סיכום שנת התנדבות

פתיחת שנה:
א. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
- טופס ביטוח מתנדבים.
- טופס הסכם התנדבות.

2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)

השתתפו – ברוך בנצ פאולה דין יואב רעות אדר

- אופי ההתנהלות
- יוםספורט 20 דק
- תיאום פגישה לעוד חודש

שלב תוכן