2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

השתתפו: דין אשכולי, רעות כהן, אדר אמסטרדם, יואב זריצקי, פאולה ברקוביץ.

נוהל סיכום שנת התנדבות

פתיחת שנה:
א. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
- טופס ביטוח מתנדבים.
- טופס הסכם התנדבות.

2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)

השתתפו – ברוך בנצ פאולה דין יואב רעות אדר

- אופי ההתנהלות
- יוםספורט 20 דק
- תיאום פגישה לעוד חודש

דרוש/דרושה עורך/ת לטלויזיה הקהילתית הגאה "מה קורה" בגבעת עדה

לקבוצת הטלויזיה האקטיביסטית והקהילתית של הקהילה הגאה, דרוש/ה עורך/ת וידאו בשכר.

שלב תוכן