הזמנה לאסיפה כללית לסיכום 2018

הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת שישה צבעים ע"ר.

הזמנה לאסיפה כללית לסיכום שנת 2016

הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת הקשת החיפאית (שישה צבעים) ע"ר.

2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל

סדר יום -
יום ספורט
חולמימות
בקשה להחזר מ-2 מדריכות פיצ
עדכונים לגבי תמיכות וניהול תקין

2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש

השתתפו: ירון רם, קרן אברהם, אהוד ענר, ???

נושאים על סדר היום:
תמיכות 2016 - ספורט ותקשורת
סופשבוע הקשת

הזמנה לאסיפה כללית לסיכום שנת 2015

ביום שני 31/10/2016 תערך אסיפה כללית לסיכום שנת 2015 בעמותת שישה צבעים. בפאב הסינקופה, כיאט 5 חיפה.

2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

השתתפו: דין אשכולי, רעות כהן, אדר אמסטרדם, יואב זריצקי, פאולה ברקוביץ.

נוהל סיכום שנת התנדבות

פתיחת שנה:
א. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
- טופס ביטוח מתנדבים.
- טופס הסכם התנדבות.

שלב תוכן