2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

השתתפו: דין אשכולי, רעות כהן, אדר אמסטרדם, יואב זריצקי, פאולה ברקוביץ.

1. סיום תפקיד של גזבר העמותה בן ציון סליוז
בן ציון סליוז ביקש לסיים את תפקידו כגזבר העמותה.
במקומו הוסכם למנות את אדר אמסטרדם כגזברית העמותה.
החלטה: אדר מחליפה את בנצ' כגזברית העמותה החל מהיום.
הצבעה: בעד (פה אחד).

2. סיום תפקיד של בן ציון סליוז כמורשה חתימה מטעם העמותה
בן ציון סליוז ביקש לסיים את תפקידו כמורשה חתימה מטעם העמותה.
במקומו תתמנה רעות כהן למורשת חתימה.
החלטה: רעות כהן מחליפה את בנצ' כמורשית חתימה החל מהיום.
הצבעה: בעד (פה אחד).

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט