סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל07 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש07 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201507 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201507 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201407 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)08 שנים 3 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201408 שנים 3 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה08 שנים 3 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 09 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך09 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי09 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים09 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם09 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ09 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)09 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1309 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 010 שנים 2 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-2013210 שנים שבוע אחד ago
by חופית
10 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא010 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה010 שנים 2 שבועות ago
by חופית
n/a
שלב תוכן