סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל02 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש02 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201502 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201502 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר03 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת03 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201403 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל03 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)03 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201403 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה03 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 05 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון05 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד05 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך05 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי05 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים05 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם05 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ05 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)05 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1305 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 05 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-201325 שנים 45 שבועות ago
by חופית
5 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא05 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה05 שנים 46 שבועות ago
by חופית
n/a
שלב תוכן