סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'07 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201007 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה07 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב07 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-21 ישיבת מה המצב07 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-20 מה המצב - פיצ'37 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 39 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-02-23 ישיבת מה המצב17 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'07 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'07 שנים 45 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'07 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן