סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'08 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201008 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה08 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב08 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-21 ישיבת מה המצב08 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-20 מה המצב - פיצ'38 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 39 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-02-23 ישיבת מה המצב18 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'08 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'08 שנים 45 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן