סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'09 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201009 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה09 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב09 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-21 ישיבת מה המצב09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-20 מה המצב - פיצ'39 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 30 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-02-23 ישיבת מה המצב19 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'09 שנים 36 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'09 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן