סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה06 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'06 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה06 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי06 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201206 שנים 45 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201107 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ07 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד17 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס07 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'07 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה07 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"07 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי17 שנים 19 שבועות ago
by slioz
7 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה07 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201007 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ07 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201007 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'07 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן