סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה07 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'07 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה07 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי08 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201208 שנים 6 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201108 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ08 שנים 18 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד18 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס08 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'08 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה08 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"08 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי18 שנים 32 שבועות ago
by slioz
8 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201008 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל08 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה08 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה08 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ08 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201008 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'08 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן