סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי09 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201209 שנים 25 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201109 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ09 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד19 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס09 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'09 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה09 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"09 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי19 שנים 51 שבועות ago
by slioz
9 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה09 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201009 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל09 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה010 שנים יום אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה010 שנים יום אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ010 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה010 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'010 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן