סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי08 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201208 שנים 23 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201108 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ08 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד18 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס08 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה08 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"08 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי18 שנים 49 שבועות ago
by slioz
8 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201008 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל08 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה08 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה08 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ09 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה09 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'09 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201009 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה09 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת09 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן