סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט08 שנים 23 שבועות ago
by מייקי
n/a
2012-06-25 ישיבת קואליציית גאווה רעננה18 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 29 שבועות ago
by אירית מור (לא נבדק)
2012-06-14 מפגש ראשון לקבוצת ירח מלא בראשון לציון08 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-13 סיכום היומן הקהילתי ותכנון ליומן 201308 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-03 ישיבת איגי-אגודה-שישה צבעים08 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-05 ישיבה מנכ"ל - רכזת אירוע ספורט וקב' חברתיות08 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה18 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה18 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
דיון עם מייקי08 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201108 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה08 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי08 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'08 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה08 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה בין ברוך למייקי, יום ה' 15.3.12- רקע ומשימות18 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
8 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 08 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה18 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר09 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'09 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה29 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה09 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן