סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט09 שנים 7 שבועות ago
by מייקי
n/a
2012-06-25 ישיבת קואליציית גאווה רעננה19 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 13 שבועות ago
by אירית מור (לא נבדק)
2012-06-14 מפגש ראשון לקבוצת ירח מלא בראשון לציון09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-13 סיכום היומן הקהילתי ותכנון ליומן 201309 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-03 ישיבת איגי-אגודה-שישה צבעים09 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-05 ישיבה מנכ"ל - רכזת אירוע ספורט וקב' חברתיות09 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה19 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 19 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה19 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 19 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
דיון עם מייקי09 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201109 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה09 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי09 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'09 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח09 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה09 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה בין ברוך למייקי, יום ה' 15.3.12- רקע ומשימות19 שנים 27 שבועות ago
by מייקי
9 שנים 27 שבועות ago
by מייקי
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 09 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה19 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר09 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'010 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה210 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה010 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן