סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט06 שנים 23 שבועות ago
by מייקי
n/a
2012-06-25 ישיבת קואליציית גאווה רעננה16 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 29 שבועות ago
by אירית מור (לא נבדק)
2012-06-14 מפגש ראשון לקבוצת ירח מלא בראשון לציון06 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-13 סיכום היומן הקהילתי ותכנון ליומן 201306 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-03 ישיבת איגי-אגודה-שישה צבעים06 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-05 ישיבה מנכ"ל - רכזת אירוע ספורט וקב' חברתיות06 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה16 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה16 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 35 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
דיון עם מייקי06 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201106 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה06 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי06 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'06 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח06 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה06 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה06 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה בין ברוך למייקי, יום ה' 15.3.12- רקע ומשימות16 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
6 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 06 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה16 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר07 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'07 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד07 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם07 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה27 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה07 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן