סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט05 שנים 28 שבועות ago
by מייקי
n/a
2012-06-25 ישיבת קואליציית גאווה רעננה15 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
5 שנים 34 שבועות ago
by אירית מור (לא נבדק)
2012-06-14 מפגש ראשון לקבוצת ירח מלא בראשון לציון05 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-13 סיכום היומן הקהילתי ותכנון ליומן 201305 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-03 ישיבת איגי-אגודה-שישה צבעים05 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-05 ישיבה מנכ"ל - רכזת אירוע ספורט וקב' חברתיות05 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה15 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
5 שנים 40 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה15 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
5 שנים 40 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
דיון עם מייקי05 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201105 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה05 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי05 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'05 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח05 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה05 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה05 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה בין ברוך למייקי, יום ה' 15.3.12- רקע ומשימות15 שנים 48 שבועות ago
by מייקי
5 שנים 48 שבועות ago
by מייקי
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 05 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה15 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
5 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר06 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'06 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד06 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם06 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה26 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
6 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה06 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן