סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט07 שנים 24 שבועות ago
by מייקי
n/a
2012-06-25 ישיבת קואליציית גאווה רעננה17 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 29 שבועות ago
by אירית מור (לא נבדק)
2012-06-14 מפגש ראשון לקבוצת ירח מלא בראשון לציון07 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-13 סיכום היומן הקהילתי ותכנון ליומן 201307 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-03 ישיבת איגי-אגודה-שישה צבעים07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-06-05 ישיבה מנכ"ל - רכזת אירוע ספורט וקב' חברתיות07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-26 ישיבת מצעד גאווה בחדרה17 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 36 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
2012-04-27 ישיבת מצעד גאווה בחיפה17 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 36 שבועות ago
by אלינור (לא נבדק)
דיון עם מייקי07 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 201107 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה07 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי07 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'07 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח07 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה07 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה07 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה בין ברוך למייקי, יום ה' 15.3.12- רקע ומשימות17 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
7 שנים 43 שבועות ago
by מייקי
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 07 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה17 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 46 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר08 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'08 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה28 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן