שישה צבעים וריינבול - לקראת יום ספורט גאה, סיכום ישיבת היכרות 4/8/2014

פרסום הדדי באירוע.
מגרש מקצועי לבדוק עם הפועל בתל אביב.

נוהל חתימת מורשי חתימה

1. על כל מסמך הדורש חתימת מורשי החתימה מטעם העמותה, יחתמו 2 מורשי חתימה שאין ביניהם קרבה.

נוהל משכורות

נוהל זה הינו תוספת והרחבה של נהלי הכספים של העמותה בנושאי שכר.

נוהל תקבולים בעמותה

הגדרות:
קופה קטנה: לרבות קופת פעילות

1. כל תשלום שיש לקבל בעמותה יירשם מיידית עם יצירתו:

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של חברות וחברי עמותת שישה צבעים

אסיפה כללית לסיכום שנת 2013 ובחירות לועד המנהל של העמותה לשנה הקרובה !!!

האסיפה פתוחה לכלל הציבור. מי שיבחרו להיות חברי עמותה יוכלו גם להשתתף בהצבעה.

האסיפה תתקיים ביום ד' 20/8/2014 בקפה לנדוור גן מאיר תל אביב, בשעה 19:00.

במקרה שמניין המשתתפותים במקום יפחת מ-25% מחברי העמותה, האסיפה תדחה אוטומטית בשבוע ותתקיים ביום ד' 27/8/2014 בכל מניין משתתפים. לכן ** אנא עשו מאמץ להגיע ולהגיע בזמן **

אירוע פייסבוק - https://www.facebook.com/events/735349466503188

2014-07-04 סטטוס תמיכות

אשדוד http://www.6tzvaim.com/node/2183
#המלצת מפקח רפי 089568308 - ורוניקה
#דוח פעילות מבוקר 2013 חתום ע"י רו"ח - בנצ'

חדשות טובות: הצלחה בביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה ופסק דין בתיק בריל

השבוע האחרון היה עמוס במיוחד עבורינו במשרדי העמותה, ישבנו והכנו את כל החומר לקראת ביקורת המס שהתקיימה ביום רב

סיכום שיחה מנכ"ל וצוות ראשון לציון - ברוך אורן, שחר הדר וישי רוטמן

א. לא יתקיים היום דוכן התרמה משום שלא נמצא שותףה לישי לדוכן.

ב. שמונה שיטות להשגת דוכן:

2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון

- יניב העביר הצעת תקציב למצעד באשדוד, מצורפת למסמך זה.
הערות יניב :

2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד

השתתפו: אסף שטילמן, אוסקר אויריך, בן ציון סליוז, ברוך אורן

שלב תוכן