פרוטוקולים של ועדת הביקורת

2013-08-16 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2012

נוכחים: ניצן אביב - ועדת ביקורת; ברוך אורן, בן ציון סליוז - ועד העמותה

על סדר היום:

8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 2011

נוכחים: ניצן אביב, ברוך אורן, צ'ארלס ארתור ג'יימס

2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי

ועדת ביקורת - נוכחים: ניצן אביב, צ'ארלס ארתור ג'יימס
ועד - נוכחים: ברוך אורן - יו"ר, בן ציון סליוז - גזבר.

2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס

משתתפים:
שרה ארן – חברת ועדת ביקורת
ניצן אביב – חבר ועדת ביקורת
ברוך אורן – חבר ועד מנהל

שלב תוכן