קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 6 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature5 שנים 8 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה5 שנים 10 שבועותישי רוטמן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature5 שנים 14 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature5 שנים 29 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport5 שנים 32 שבועותslioz
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature5 שנים 36 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature5 שנים 36 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013בדיקת אפשרות לקיים בהרצליהפתוחnormalfeature5 שנים 36 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה5 שנים 37 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתחוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature5 שנים 37 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature5 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתבדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature5 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתהכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימדבקות מתוקנות למגפון קופספתוחnormalfeature5 שנים 40 שבועותברוך אורן
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature5 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 48 שבועותslioz
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 49 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #