קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug7 שנים 43 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועותברוך אורן
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה7 שנים 45 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועותיוני א
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
מסיבות נוער בצפוןמכתבי תודה לאחר המסיבהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהסין סין תאילנד תאילנדפתוחnormalfeature8 שנים 3 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature8 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature8 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 4 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 5 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #