קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug7 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותברוך אורן
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה7 שנים 37 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה7 שנים 39 שבועותיוני א
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 40 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
מסיבות נוער בצפוןמכתבי תודה לאחר המסיבהפתוחnormalfeature7 שנים 45 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהסין סין תאילנד תאילנדפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature7 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #