קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug6 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה6 שנים 38 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה6 שנים 40 שבועותיוני א
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature6 שנים 41 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועותברוך אורן
מסיבות נוער בצפוןמכתבי תודה לאחר המסיבהפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהסין סין תאילנד תאילנדפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature6 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה6 שנים 49 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature6 שנים 51 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 51 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature6 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #