קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 5 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 35 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #