קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 14 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature10 שנים 23 שעות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה10 שנים 2 ימים
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #