קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 19 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 45 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 49 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 3 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #