קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 23 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה8 שנים 35 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 40 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature9 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #