קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 5 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 35 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 48 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #