קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 31 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 5 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 9 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 15 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #