קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 35 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #