קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature6 שנים 40 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 14 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 18 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה7 שנים 24 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה8 שנים 26 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #