קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 40 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 14 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 18 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #