קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature3 שנים 29 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature4 שנים 16 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature4 שנים 16 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature4 שנים 16 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature4 שנים 32 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport4 שנים 37 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature5 שנים 4 ימיםמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature5 שנים 4 ימיםברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature5 שנים 3 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature5 שנים 8 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature5 שנים 13 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature5 שנים 15 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature6 שנים 7 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 16 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #