קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 2 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 17 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 24 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #