קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature4 שנים 7 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport5 שנים 15 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature5 שנים 30 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature5 שנים 30 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature5 שנים 33 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature5 שנים 40 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature5 שנים 42 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature5 שנים 43 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature6 שנים 37 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 46 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #