קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature6 שנים 14 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport6 שנים 19 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature6 שנים 34 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature6 שנים 44 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature6 שנים 46 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 41 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature7 שנים 45 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 50 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #