קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature6 שנים 38 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 39 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12הצעות מחיר מבתי דפוספתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - צוות הדרכהפתיחה מחדשnormalfeature6 שנים 41 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
תערוכה 2010מכתבי תודהפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער - פרסום עבור חניכיםפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - מקום מפגשפתוחnormalfeature6 שנים 45 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 46 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה6 שנים 47 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature6 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #