קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 50 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 50 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 35 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 40 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature7 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה7 שנים 8 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #