קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 43 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 43 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 32 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 6 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 26 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature7 שנים 4 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 4 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה7 שנים 4 ימיםברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 16 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #