קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 34 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 34 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 23 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 14 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה6 שנים 43 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #