קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 8 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 8 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 45 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 49 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 43 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 45 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #