קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 26 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 26 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 16 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature4 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 15 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 6 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 10 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 25 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 20 שעות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 22 שעות
שלב תוכן #