קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 8 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 8 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 45 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 44 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 18 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 33 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #