קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #