קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature5 שנים 38 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature5 שנים 38 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה7 שנים 20 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה7 שנים 21 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה8 שנים 3 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 3 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 3 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 3 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה8 שנים 3 שבועותwildseed
שלב תוכן #