קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 37 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה8 שנים 15 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה8 שנים 16 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
שלב תוכן #