קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 33 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה7 שנים 42 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה7 שנים 42 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
שלב תוכן #