קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature5 שנים 16 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature5 שנים 16 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature5 שנים 20 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature6 שנים 21 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature6 שנים 42 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה6 שנים 51 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה6 שנים 52 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 20 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה7 שנים 33 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועותwildseed
שלב תוכן #