קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 7 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature11 שנים 28 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה11 שנים 41 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועותwildseed
שלב תוכן #