קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חיפה 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 36 שבועות
חדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 15 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 15 שבועותברוך אורן
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה3 שנים 45 שבועותישי רוטמן
עת"א 2014טופלnormalfeature3 שנים 49 שבועותברוך אורן
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature5 שנים 31 שבועותמייקי
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature6 שנים 24 שבועותslioz
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #