קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חיפה 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 27 שבועות
חדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 6 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 6 שבועותברוך אורן
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה3 שנים 36 שבועותישי רוטמן
עת"א 2014טופלnormalfeature3 שנים 40 שבועותברוך אורן
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature5 שנים 22 שבועותמייקי
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature6 שנים 15 שבועותslioz
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature6 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #