קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חיפה 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 20 שבועות
חדרה 2014פתוחnormalfeature2 שנים 51 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature2 שנים 51 שבועותברוך אורן
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה3 שנים 28 שבועותישי רוטמן
עת"א 2014טופלnormalfeature3 שנים 32 שבועותברוך אורן
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature5 שנים 15 שבועותמייקי
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature6 שנים 7 שבועותslioz
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature6 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #