קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature4 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature5 שנים 2 ימיםברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחד
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature5 שנים 12 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature5 שנים 13 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport5 שנים 15 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport5 שנים 16 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature5 שנים 16 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature5 שנים 16 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה5 שנים 16 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #