קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature4 שנים 30 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature4 שנים 31 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature4 שנים 40 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature4 שנים 42 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport4 שנים 45 שבועות
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport4 שנים 46 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature4 שנים 46 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטמכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature4 שנים 46 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה4 שנים 46 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature5 שנים יום אחד
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature5 שנים 5 ימים
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature5 שנים 5 ימים
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature5 שנים 5 ימים
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature5 שנים 5 ימים
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature5 שנים 5 ימים
שלב תוכן #