קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה7 שנים 50 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 51 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים שבוע אחד
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #