קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה8 שנים 19 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 20 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 22 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature8 שנים 25 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature10 שנים 2 ימים
שלב תוכן #