קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה8 שנים 10 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 11 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 13 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #