קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה8 שנים 49 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature9 שנים 4 ימים
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 4 ימים
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #