קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה7 שנים 19 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 20 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 22 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 3 ימים
שלב תוכן #