קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה7 שנים 36 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 37 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 39 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #