קריאות עבור פרויקט בית ספר גאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
הצעות קונקרטיות בעקבות קריפתוחnormalמשימה7 שנים 28 שבועותeran
מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 29 שבועות
איתור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 31 שבועות
לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #