קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature7 שנים 24 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה9 שנים 35 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה9 שנים 50 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה10 שנים 8 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature10 שנים 12 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #