קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature6 שנים 30 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה8 שנים 35 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה8 שנים 47 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה8 שנים 51 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature9 שנים 7 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #