קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport9 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature9 שנים 46 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
ד.פתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה10 שנים 2 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה10 שנים 8 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 10 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug10 שנים 13 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 16 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #