קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport9 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה9 שנים 35 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature9 שנים 37 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
ד.פתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה9 שנים 44 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה9 שנים 51 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 4 ימים
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug10 שנים 3 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 6 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #