קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature8 שנים 34 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport10 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 7 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
ד.פתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה10 שנים 15 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 23 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug10 שנים 26 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 29 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #