קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug12 שנים 21 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #