קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug9 שנים 29 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #