קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug8 שנים 34 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה8 שנים 37 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #