קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature8 שנים 3 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug8 שנים 4 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #