קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 47 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלדפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה8 שנים 48 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיתכנון רכבפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature6 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature5 שנים 3 ימים
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתרתפריטים רשוםפתוחnormalbug10 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 41 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-05: חדר ברמלודהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 5 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #