קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה8 שנים 28 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature8 שנים 41 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 46 שבועותירון
שלב תוכן #