קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature10 שנים 28 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #