קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport11 שנים 30 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 32 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 34 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 41 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 48 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 50 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug12 שנים שבוע אחד
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 4 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה12 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #