קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 34 שבועותsnuki
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועותברוך אורן
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #