דיווח שעות חודש דצמבר-ינואר

Project:ניהול מתנדבים
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש ליצור קשר עם כל אחד מהמתנדבים, בעיקר מתנדבים בולטים, ולבקש הזנת שעות במערכת (שעדיין לא הוזנו), או שישלחו דו"ח פעילויות מרוכז אל רכז המתנדבים.
למשל: ביום א' ה-2 לחודש ישבתי 3 שעות עם המתנדבים א', ב', ג', על המטלה טרללה בפרויקט יקט.

חשוב להדגיש כי מעתה והלאה יש להמשיך ולשלוח דוחות כאלו.