קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 15 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 15 שבועות
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 17 שבועותברוך אורן
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 43 שבועות
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 35 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 42 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #