שיפוצים בנהלי הכספים בעמותה

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
Attachment:2011-02-20 1 נוהלי הנהלת חשבונות וכספים.pdf (802.4 ק"ב)
תיאור

לאחר עיון בחוברת נהלי הכספים ובדף הנהלים באתר, עלו הדברים הבאים:
א. החוברת מהממת ובנצ' - אתה אדם גדול.

ב. נוהל רישום נוכחות הוא חלק מנהלי הכספים כי הרישום מטרתו דיווח בדוח השנתי. הנוהל צריך לענות על השאלות: מה המטרה בכלל ברישום נוכחות בפעילות? האם חייבים לדווח על כל פעילות? האם ישיבות צוות ופגישות אחד-על-אחד של מתנדבים הן פעילויות שצריך לדווח עליהן?

ג. חסר נוהל החזר הוצאות למתנדב. נוהל זה צריך להיות כתוב לפי ההחלטות שהתקבלו באסיפה השנתית האחרונה, ולפרט:
הוצאות כיבוד, - האם פיצה שאכלנו במהלך ישיבת צוות היא כיבוד? איך בפועל מבצעים דיווח על כיבוד באמצעות הטפסים השונים? מדוע צריך לחתום על טופסון כיבוד לכל חשבונית בנפרד?
הוצאות נסיעה ברכב, בתחבורה ציבורית, בטיולים?
הוצאות אירוח ולינה,
הוצאות לרכישת שירותים שונים כגון דפוס,
הוצאות לרכישת ציוד קבוע,
הוצאות בגין תשלום חשבונות העמותה.
הנוהל צריך לפרט מנגנון ארגוני מסודר להחזר הוצאות למתנדב: , מי מגיש איזה טופס במחשב או בכתב וכו', מי אחראי להעביר את החשבוניות והחומרים למח' הנה"ח, איך מעבירים חומר, חלוקת האחריות בין ההנהלה לסניפים, לוחות זמנים לביצוע הדיווחים השונים וכו'.

ג. בהתאם לפס"ד הזה, צריך גם נוהל להסדרת ספר רכב, כולל ביקורת וענישה.

ד. נוהל מסודר לשימוש בקבלות נתלשות, לדיווח באמצעות האתר על שימוש כזה, ובכלל, נוהל שמסביר מה ההבדל בין מכירה לתרומה ואיך ממלאים קבלות.

ה. נוהל קופה קטנה צריך לענות על השאלות הבאות, ורצוי שיהיה דף בפני עצמו באתר.
האם מותר להשתמש בקופסת נעליים? מתי בדיוק צריך לעשות ספירת קופה? מתי בדיוק מפקידים לבנק? האם העמותה יכולה למשוך כסף מקופות קטנות המופעלות ע"י פרויקט? מה ההבדל בין רכישה מקופה קטנה להחזר הוצאות למתנדב? האם צריך למלא טפסי כיבוד על רכישות מקופה קטנה? האם מותר לקחת החזרים מקופה קטנה על רכישות שבוצעו ע"י מתנדב בכרטיס אשראי?

ו. נוהל השאלת פנקסי קבלות והשאלת ציוד לסניפים, המשמעות מבחינת פחת שנתי, וכמובן נוהל ספירת רכוש.

ז. כעיקרון, נהלים אמורים להופיע באתר שלנו ולא במסמכים פנימיים. כשמשתמשים בנוהל המופיע באתר, צריך תמיד לציין "מתוך דף XXXX באתר העמותה. הנוסח המעודכן מופיע באתר העמותה".

ולסיכום, שוב תודה על הכל, בנצ'. החוברת קריאה וברורה, ובהחלט מספקת בתור שלב א'.