פעילות חברתית למפגש ספטמבר

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:wildseed
Status:סגור
תיאור

אני אחראית לבניית התוכנית. כשאסיים לבנות אותה אשלח לבן וברוך את פירוט הפעולה במייל ואז נבנה יחד את המפגש.

עדכונים

#1 נשלח על ידי wildseed ביום ב', 15/12/2008 - 18:18
מצב:פתוח» טופל
#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 17/12/2008 - 11:18
מצב:טופל» סגור