נאומים

אנחנו הא:נשים

אני רוצה להודות. לכל מי שבאה. לכל מי שדואג ודואגת להעלות ולהשאיר את הנושא על סדר היום.

שלב תוכן