קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport11 שנים שבוע אחדברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 3 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 5 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 23 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 26 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #