קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport10 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #