קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 12 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 38 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #