קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 49 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #