קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
שדרוגים לתחנת עבודה של אביבהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #