קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 39 שבועותברוך אורן
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 35 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 15 שבועותslioz
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 15 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #