קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 38 שבועותברוך אורן
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 45 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 13 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 39 שבועותברוך אורן
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 44 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה11 שנים 49 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 4 ימים
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 11 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 17 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 37 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #