קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 33 שבועותברוך אורן
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 40 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה10 שנים 8 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 34 שבועותברוך אורן
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 38 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 52 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה11 שנים 5 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה11 שנים 12 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 31 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 34 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #