קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה9 שנים 5 שבועותברוך אורן
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 48 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה13 שנים 32 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועותברוך אורן
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 23 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 29 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #