קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 7 שבועותברוך אורן
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 14 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 34 שבועות
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותברוך אורן
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 31 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה10 שנים 38 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 7 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #