רשימת משאלות

כל מה ששישה צבעים מאחלת לעצמה.

עצומה נגד חגיגות השישים למדינה

שלום,
הולכת ומתגבשת ההבנה שיש להיאבק למען שינוי סדר העדיפויות לקראת אירועי חגיגות ה-60 לייסוד המדינה. המטרה: לעצור את בזבוז מיליוני השקלים המיועדים לחגיגות ולתבוע כי הכסף יופנה למטרות חשובות, צודקות וערכיות יותר בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והתרבות, המשוועים מזה שנים לתקציבים ראויים.

אירוע התרמה

שישה צבעים מתכבדת להזמין אתכם לאירוע התרמה

פיתוח פעילות באשדוד

נפגשים פעם בחודש באשדוד, והפעם מתארח במפגש מר גל אוחובסקי

החזר הוצאות למתנדב, כיבוד, הוצאות עודפות ורישום נוכחות

מסקנות מסיכום כספי של שנת 2007.

1. החזר הוצאות למתנדב

בכל מקרה של בקשת החזר הוצאות, יש לוודא את הנ"ל:

פעילות לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי - 10/12/2007

אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي - الفرع الاسرائيلي Amnesty International - Israel Section

תנוחי!


אירוע המתנדבים של שישה צבעים, לרגל יום המתנדב הבינלאומי החל ב-5/12.

שלב תוכן