ישיבת ועדת ביקורת

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

הועד המנהל מבקש מועדת הביקורת החדשה לדון בנושאים הבאים:
א. חילופי הגברי במערך הכספי
ב. נוהל מורשי חתימה שהינם קרובי משפחה - פחות רלוונטי לאור חילופי הגברי
ג. תוכנית עבודה לועדת הביקורת 2016.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 31/12/2015 - 14:21
מצב:פתוח» טופל
#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 08/02/2016 - 13:56
מצב:טופל» סגור