קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature3 שנים 21 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה5 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה8 שנים 5 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #