קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 43 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 43 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 5 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 26 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 3 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 3 ימיםברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 3 ימיםברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #