קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה6 שנים 24 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #