קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 51 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 51 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 9 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 35 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 8 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #