קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 25 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 25 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 10 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 15 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 14 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 8 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה7 שנים 34 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #