קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature5 שנים 17 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature5 שנים 17 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה7 שנים 2 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה10 שנים 6 ימים
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #