קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 35 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 8 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #