קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 33 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #