אליפויות ספורט עממי 2014

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

חוסרים:
#דוח התאמה בין דוח מקורות ושימושים לדוח הכספי 2012 - בנצ' (עדיין לא ברור מה הכוונה)
#דוח ביצוע מתוקן לכלל הפעילות - להעביר להם מה שיש בדוח השנתי - בנצ'
#עלות שכר ממלאי תפקיד ניהולי - 2012-2014 חתום עי רוח. - יש לבנצ' מכתב מוכן למצא ולהחתים
#דוח 5 מקבלי השכר 2014
#דוח ביצוע לפעילות הנתמכת 2014 - אין עדיין דוח כזה
#דוח פירוט מקבלי שכר ניהולי - אותו מכתב ריק - בנצ'

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 20/12/2014 - 16:03
מצב:פתוח» טופל

בוצע

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 20/12/2014 - 16:03
מצב:טופל» סגור