אסיפה שנתית לסיכום 2010

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

שלומות,
הגיעה השעה ואנו ניצביםות לפני האסיפה הבאה.
המטלה הזו תעקוב אחרי ההתקדמות שלנו לקראתה.

בעצם יש כאן טיפול בכמה מישורים.
א. אנושי.
יש לפרסם את ההצעה להצטרף לועד העמותה ולהפגש עם מעוניינותים כדי להסביר להםן במה מדובר.

ב. ועד העמותה
צריך לאשר בחתימתו את הדוחות הכספיים והמילוליים לסיכום 2010 ולהעבירם לביקורת ועדת הביקורת.

ג. ועדת הביקורת
צריכה לדון בדוחות המילוליים והכספיים לסיכום 2010 ולהמליץ לאסיפה הכללית לאשרם, או להחזירם לתיקונים בועד.

ד. יש לכנס אסיפה, להזמין את חברותי העמותה ולארגן מיקום למפגש.

ה. על סדר היום בישיבה:
· אישרור נוהל החזר הוצאות למתנדבים (לפי תקנות מס הכנסה)
· אישרור החזר הוצאות לחברי ועד (באופן כללי + הגבלת סכומים)
· אישרור נוהל החזר הוצאות לפי תעריף חשב לגבי נסיעות ברכב וספר רכב (לפי תקרות מקנות מ"ה והיתרה בתרומה)
· אישרור נוהל רישום תרומות בהתאם לכרטסת הנה"ח ולא בספר נפרד.
· אישור תוכנית הבראה ע"י א.כללית (רצוי התייחסות והמלצה של ו.ביקורת)
· דוח ועדת ביקורת ענייני שבוחן את האספקטים השונים בניהול העמותה והתייחסות לדוח השנתי (לפחות אחד).
· הצגת התכנון האסטרטגי של ועד העמותה היוצא, ותוכנית העבודה לשנה הבאה.
· בחירות לועד המנהל ולועדת הביקורת.

ו. סיכום האסיפה לפרוטוקול ודיווח לרשם העמותות.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 20/04/2011 - 01:29

נפתח דודל לתזמון האסיפה:
http://www.doodle.com/9x99suzfusb3b2gt
נא להפיץ לחברי הועד, להתייחסות עד יום חמישי ב-12:00

#2 נשלח על ידי aviv ביום ד', 20/04/2011 - 14:30

נשלח מייל לועד

#3 נשלח על ידי aviv ביום ה', 28/04/2011 - 11:46

ברוך רשם בלוח מודעות:
http://www.6tzvaim.com/node/1786

אביב ממתין לתשובה מאונת"א לגבי מיקום.

#4 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 27/06/2011 - 12:38

בתהליך איסוף המסמכים לקראת הדו"ח. חסר: המלצות ועדת ביקורת עם חתימות מקוריות, ננסה להפיק היום.

#5 נשלח על ידי slioz ביום ש', 26/07/2014 - 17:37
מצב:פתוח» טופל
#6 נשלח על ידי slioz ביום ש', 26/07/2014 - 17:38
מצב:טופל» סגור