פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל

ישיבת ועד שניה לשנת 2013 - 12/3/2013

דוח גזבר.
סיכום 2012
2012 עדיין לא נסגרה סופית בגלל שיש עדיין עבודה להקליד דברים למחשב. צריך עזרה בזה.

2013-01-30 ישיבת ועד

נוכחים: ברוך אורן בן ציון סליוז אסף שטילמן אוסקר אויריך

מצב הבנק.

2012-11-01 ישיבת ועד

דוח גזבר
בבנק: 22 אש"ח: 7.9 מפייפאל, 19 ממשרד החינוך והתרבות.
קופה קטנה וצ'קים: 1.7 אש"ח

2012-09-12 ישיבת ועד ראשונה לוועד החדש - ספטמבר 2012

מצעדים

* לארגן VAN מצעדים - ברישום ותשלום מראש.
* חולצת מצעדים

2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה

הערב בנצ', מייקי ואני ניהלנו שיחת ועידה לגבי התערוכה. מצ"ב סיכום.

היכרות עם אבירם

2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל2011

השתתפו: ברוך אורן, בן ציון סליוז, עמיר נהרי, יוני אורנים.

עדכונים:

2011-01-04 סיכום ישיבת ועד

ישיבת ועד ראשונה ל-2011
אישרור רו"ח

2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010

נוכחים:
ברוך אורן
בן ציון סליוז
עמיר נהרי
חני שקד
אוסקר אויריך

2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה

השתתפו: יריב, בנצ', ברוך, חני.
דיון בנושא היומן הקהילתי
ההרגשה היא שהוא עמוס, מבולגן.

2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010

נוכחים: ברוך בנצ מיכל יוני אוסקר עמיר

1. בחירות ליו"ר הועד
ברוך מציע מועמדות
בעד: 6
נגד: 0
נמנע: 0

שלב תוכן