קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותדנה פוחיל
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 41 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #