קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 18 שבועותברוך אורן
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #