קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 16 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #